Japan's Top 100 Castles

The castles in Japan's Top 100 Castles (?????, Nihon Hyaku-Meij?) were chosen based on their significance in culture, history, and in their regions by the Japanese Castle Foundation (??????, Nihon J?kaku Ky?kai) in 2006.

Hokkaid?

Nama Prefecture City Year completed Built by Photo
Nemuro Peninsula Chashi Site
?????????
Hokkaido Nemuro From the 16C
to the 18C
Ainu people Nemurohanto chashiatogun onnemotochashi.jpg
Gory?kaku
???
Hokkaido Hakodate 1866 Tokugawa shogunate Hakodate Bugyosho sideview.jpg
Matsumae Castle
???
Hokkaido Matsumae 1606 Matsumae Takahiro MatsumaeCastle.jpg

T?hoku region

Nama Prefecture City Year completed Built by Photo
Hirosaki Castle
???
Aomori Hirosaki 1611 Tsugaru Tamenobu
Tsugaru Nobuhira
HirosakiCastle.JPG
Ne Castle
??
Aomori Hachinohe 1334 Moroyuki Nanbu Nejo-castle03.jpg
Morioka Castle
???
Iwate Morioka 1598 Nanbu Nobunao Morioka Park 1.JPG
Sendai Castle
???
Miyagi Sendai 1601 Date Masamune Sendai castle01s3872.jpg
Taga Fort
???
Miyagi Tagaj? 724 ?no no Azumabito Tagajo.jpg
Kubota Castle
????
Akita Akita 1604 Satake Yoshinobu Kubota-jo 001.jpg
Yamagata Castle
???
Yamagata Yamagata 1356 Shiba Kaneyori Yamagata-jo ninomaru higashi-otemon.jpg
Nihonmatsu Castle
????
Fukushima Nihonmatsu Muromachi period Hatakeyama Mitsuyasu Nihonmatsu Castle Minowa Gate 20100625-01.jpg
Aizuwakamatsu Castle
?????
Fukushima Aizuwakamatsu 1384 Ashina Naomori Aizuwakamatsu Castle 06.jpg
Komine Castle
???
Fukushima Shirakawa 1340 Y?ki Chikatomo Shirakawa Komine Castle 20100625-01.jpg

Kant? region

Nama Prefecture City Year completed Built by Photo
Mito Castle
???
Ibaraki Mito 1198 Baba Sukemoto Mito castle sannomaru karabori.jpg
Banna-ji
???
Tochigi Ashikaga 1196 Minamoto no Yoshiyasu BannajiHondo.JPG
Minowa Castle
???
Gunma Takasaki 1512 Nagano Narihisa Minowajyo.jpg
Kanayama Castle
???
Gunma ?ta 1469 Iwamatsu Iezumi Kanayamajo-ato.JPG
Hachigata Castle
???
Saitama Yorii 1476 Nagao Kageharu Hatigatajou Honmaru.JPG
Kawagoe Castle
???
Saitama Kawagoe 1457 Uesugi Mochitomo Kawagoe castle honmaru palatial residence.jpg
Sakura Castle
???
Chiba Sakura Tenbun era Kashima Chikamiki Sakura Castle 2.JPG
Edo Castle
???
Tokyo Chiyoda 1457 ?ta D?kan Kokyo0057.jpg
Hachi?ji Castle
????
Tokyo Hachi?ji 1587 H?j? Ujiteru Hachioji Castle Gosyuden entrance.JPG
Odawara Castle
????
Kanagawa Odawara 1633 ?mori Yoriharu 161223 Odawara Castle Odawara Japan01s3.jpg
Tsutsujigasaki Castle
?????
Yamanashi K?fu 1519 Takeda Nobutora ?????.jpg
K?fu Castle
???
Yamanashi K?fu 1583 Tokugawa Ieyasu KOUFU CASTLE.JPG
Matsushiro Castle
???
Nagano Nagano 1560 Takeda Shingen Matsushiro Castle 20100919-01.jpg
Ueda Castle
???
Nagano Ueda 1583 Sanada Masayuki Ueda Castle.JPG
Komoro Castle
???
Nagano Komoro 1554 Takeda Shingen Komoro castle01s3872.jpg
Matsumoto Castle
???
Nagano Matsumoto 1504 Shimadachi Sadanaga Matsumoto-Castle-M7774.jpg
Takat? Castle
???
Nagano Matsumoto ? ? TakatoCastle(???).JPG
Shibata Castle
????
Niigata Shibata 1654? Shibata clan? Shibatajo003.JPG
Kasugayama Castle
????
Niigata J?etsu Nanboku-ch? period Nagao clan
Uesugi clan
Kasugayama jousi 2008.jpg

Ch?bu region

Nama Prefecture City Year completed Built by Photo
Takaoka Castle
???
Toyama Takaoka 1609 Maeda Toshinaga
Nanao Castle
???
Ishikawa Nanao 1429 Hatakeyama Mitsunori Nanaojo-tyoudomaru.JPG
Kanazawa Castle
???
Ishikawa Kanazawa 1580 Sakuma Morimasa Kanazawa-M-5932.jpg
Maruoka Castle
???
Fukui Sakai 1576 Shibata Katsutoyo Keep of Maruoka Castle 1.jpg
Echizen ?no Castle
???
Fukui ?noj? 665 ? Oonojou.jpg
Ichij?dani Castle
????
Fukui Fukui Nanboku-ch? period Asakura clan Asakura Yakata of Ichijodani Asakura Family Historic Ruins03n4592.jpg
Iwamura Castle
???
Gifu Ena 1221 T?yama Kagetomo Iwamurajo16.jpg
Gifu Castle
???
Gifu Gifu 1201 Nikaid? Yukimasa J23gifu.jpg
Yamanaka Castle
???
Shizuoka Mishima 1570 H?j? Ujiyasu YamanakaJo ShojiBori.JPG
Sunpu Castle
???
Shizuoka Shizuoka 1585 Tokugawa Ieyasu Sunpu castle higashigomon koraimon.jpg
Kakegawa Castle
???
Shizuoka Kakegawa 1487 Asahina Yasuhiro Kakegawacastleapril2006.JPG
Inuyama Castle
???
Aichi Inuyama 1469 Oda Hirochika Castle in Inuyama.JPG
Nagoya Castle
????
Aichi Nagoya 1609 Tokugawa Ieyasu Nagoyajo1.JPG
Okazaki Castle
???
Aichi Okazaki 1452? Saig? clan Okazakijo2.JPG
Nagashino Castle
???
Aichi Shinshiro 1508 Suganuma Motonari NagashinoC Ushibuchibashi.jpg
Iga Ueno Castle
?????
Mie Iga 1585 Tsutsui Sadatsugu Igauenozyo.jpg
Matsusaka Castle
???
Mie Matsusaka 1588 Gam? Ujisato ???1.jpg

Kansai region

Nama Prefecture City Year completed Built by Photo
Odani Castle
???
Shiga Kohoku 1516 Azai Sukemasa Odanij2.jpg
Hikone Castle
???
Shiga Hikone 1622 Ii Naokatsu Hikone castle17s3200.jpg
Azuchi Castle
???
Shiga ?mihachiman 1576 Oda Nobunaga Azuchi.jpg
Kannonji Castle
????
Shiga ?mihachiman 1487 Rokkaku Ujiyori Kannonjij12.jpg
Nij? Castle
???
Kyoto Kyoto 1603 Tokugawa Ieyasu Nijo-jo Ninomaru-goten 2009.jpg
Osaka Castle
???
Osaka Osaka 1583 Toyotomi Hideyoshi Osaka Castle 01bs3200.jpg
Chihaya Castle
???
Osaka Chihayaakasaka 1332 Kusunoki Masashige Chihaya Castle3.jpg
Takeda Castle
???
Hy?go Asago 1431 Yamana S?zen Takeda castle 09.JPG
Sasayama Castle
???
Hy?go Sasayama 1609 Tokugawa Ieyasu Sasayama Castle07st3200.jpg
Akashi Castle
???
Hy?go Akashi 1618 Ogasawara Tadazane Akashi Castle07n4592.jpg
Himeji Castle
???
Hy?go Himeji 1346 Akamatsu Sadanori Himeji Castle No09 068.jpg
Ak? Castle
???
Hy?go Ak? 1483 Oka Mitsuhiro Ako Castle10n4272.jpg
Takatori Castle
???
Nara Takatori 1332 Ochi Kunizumi Takatorijyou.JPG
Wakayama Castle
????
Wakayama Wakayama 1586 Toyotomi Hidenaga Wakayama castle02s3200.jpg

Ch?goku region

Nama Prefecture City Year completed Built by Photo
Tottori Castle
???
Tottori Tottori 1555 Yamana clan Tottori castle07 1920.jpg
Matsue Castle
???
Shimane Matsue 1611 Horio Tadauji Matsue castle01bs4592.jpg
Gassantoda Castle
?????
Shimane Yasugi 1185? Sasaki Yoshikiyo? Gassan Toda Castle 07.JPG
Tsuwano Castle
????
Shimane Tsuwano 1295 Yoshimi Yoriyuki Tsuwano castle a site of Sanjukkendai.JPG
Tsuyama Castle
???
Okayama Tsuyama 1444 Yamashina Tadamasa Tsuyama Castle03n3200.jpg
Bitch? Matsuyama Castle
?????
Okayama Takahashi 1240 Akiba Shigenobu Bitchu Matsuyama Castle 5.JPG
Ki castle
???
Okayama S?ja 7C? Yamato court? Kinojo Nishi mon area.jpg
Okayama Castle
???
Okayama Okayama 1369 Uwagami Takanao Okayama castle01s3200.jpg
Fukuyama Castle
???
Hiroshima Fukuyama 1622 Mizuno Katsunari Fukuyama castle04s2010.jpg
Yoshida-K?riyama Castle
?????
Hiroshima Akitakata 1336 M?ri Tokichika Ruins of koriyamajo.jpg
Hiroshima Castle
???
Hiroshima Hiroshima 1589 M?ri Terumoto Hiroshima Castle 11.JPG
Iwakuni Castle
???
Yamaguchi Iwakuni 1601 Kikkawa Hiroie 20100724 Iwakuni Castle 5279.jpg
Hagi Castle
??
Yamaguchi Hagi 1604 M?ri Terumoto Hagi Castle The Keep Base.jpg

Shikoku region

Nama Prefecture City Year completed Built by Photo
Tokushima Castle
???
Tokushima Tokushima 1585 Hachisuka Iemasa Tokushima castle04s3872.jpg
Takamatsu Castle
???
Kagawa Takamatsu 1590 Ikoma Chikamasa Takamatsu castle09s3872.jpg
Marugame Castle
???
Kagawa Marugame Muromachi period Nara Motoyasu Marugame Castle01.jpg
Imabari Castle
???
Ehime Imabari 1602 T?d? Takatora Takatora imabari japan.jpg
Matsuyama Castle
???
Ehime Matsuyama 1602 Kat? Yoshiaki Matsuyama Castle Tower(Iyo) JAPAN.JPG
Yuzuki Castle
???
Ehime Matsuyama 14C K?no clan Yuzukijo 11.JPG
?zu Castle
???
Ehime ?zu 1331 Utsunomiya Toyofusa Ozu Castle 2009.jpg
Uwajima Castle
????
Ehime Uwajima 941 Tachibana no T?yasu Uwajima Castle 17.JPG
K?chi Castle
???
K?chi K?chi 1603 Yamauchi Kazutoyo Kochi Castle09.JPG

Ky?sh? region

Nama Prefecture City Year completed Built by Photo
Fukuoka Castle
???
Fukuoka Fukuoka 1601 Kuroda Nagamasa Fukuoka-jo tenshudai soseki.jpg
Mizuki Castle
??
Fukuoka Kasuga, Fukuoka 664 ? Ruins of Mizuki.jpg
Nagoya Castle
????
Saga Karatsu 1591 Toyotomi Hideyoshi NagoyaC hommaru.jpg
Yoshinogari site
??????
Saga Yoshinogari
Kanzaki
Yayoi period ? Yoshinogari Ancient Ruins 2008.jpg
Saga Castle
???
Saga Saga 1602 Nabeshima clan Saga castle shachinomon gate.jpg
Hirado Castle
???
Nagasaki Hirado 1599 Matsura Shigenobu HiradoCastle1.jpg
Shimabara Castle
???
Nagasaki Shimabara 1624 Matsukura Shigemasa Shimabara Castle Tower 20090906.jpg
Kumamoto Castle
???
Kumamoto Kumamoto 1467 Ideta Hidenobu Kumamotojo.jpg
Hitoyoshi Castle
???
Kumamoto Hitoyoshi Genky? era Sagara Nagayori Hitoyoshijou musha-gaeshi.JPG
Funai Castle
???
?ita ?ita 1597 Fukuhara Nagataka Funai Castle01n3200.jpg
Oka Castle
?? (???)
?ita Taketa 1185 Ogata Koreyoshi Okajoshi.jpg
Obi Castle
???
Miyazaki Nichinan Sengoku period Tsuchimochi clan Obi Castle Otemon.jpg
Kagoshima Castle
????
Kagoshima Kagoshima 1602 Shimazu Iehisa Kagoshimajo.jpg
Nakijin Castle
????
Okinawa Nakijin 13C? Haniji? Nakijinjyousi.jpg
Nakagusuku Castle
???
Okinawa Kitanakagusuku 1440 Gosamaru Nakagusuku Castle18n3104.jpg
Shuri Castle
???
Okinawa Naha 14C? King of Ch?zan Naha Shuri Castle16s5s3200.jpg

See also

Notes

External links

Media related to Japan's Top 100 Castles at Wikimedia Commons


  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.


Japan%27s_Top_100_Castles 

Top US Cities